Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thận trọng khi mua vàng
Trước tình trạng người dân xếp hàng mua vàng tại nhiều ngân hàng thương mại, đại diện Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay vì chênh lệch giữa trong nước và giá quốc tế sẽ còn thu hẹp.