Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Mỹ và Trung Quốc ra tuyên bố chung về hợp tác khí hậu
Mỹ và Trung Quốc sẽ lập một nhóm làm việc về khí hậu, tập trung vào chuyển đổi năng lượng, giảm khí methane, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tăng hiệu quả khai thác các nguồn tài nguyên, phát triển các thành phố phát thải ít carbon và chống nạn phá rừng.
Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ bão cát cực đoan
Các trận bão cát và bụi đang xuất hiện với tuần suất dày hơn một cách đáng ngại ở một số nơi trên thế giới, trong đó ít nhất 25% số cơn bão là do con người gây ra. Đây là cảnh báo do Công ước Liên Hợp Quốc năm 1994 về chống sa mạc hóa (UNCCD) đưa ra.