Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cảnh báo học sinh không ăn ‘kẹo lạ’
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Bộ Tài chính đề xuất nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024
Đây là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024.