Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Điện biên phong tỏa 2 thôn có ca nhiễm COVID-19
Chính quyền cũng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ 2 thôn mà 2 ca dương tính lần 1 với COVID-19 này thường trú, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn và truy xét các trường hợp F liên quan.
Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực Tây Bắc
Đến năm 2025, xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực Tây Bắc và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; Quảng Ninh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch; Hà Giang đón 2.987 lượt khách du lịch trong tháng 5 là những thông tin du lịch đáng chú ý.