Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 28/11/2019 09:33 (GMT+7)

Điện lực Gia Lâm: Nhiều nhà thầu bị loại do hồ sơ mời thầu lập trái quy định?

Đã có nhiều nhà thầu bị loại chỉ vì những tiêu chí đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT) có dấu hiệu hạn chế nhà thầu do Điện lực Gia Lâm “cài” trong hồ sơ mời thầu (HSMT).

Thêm tiêu chí để loại trái phép nhà thầu?

Đơn cử đối với 02 gói thầu được Điện lực Gia Lâm tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gồm Gói thầu số 09.TVGS-2018: tư vấn giám sát công trình  thuộc dự án “ Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2018 – đợt 3” và Gói thầu số 10.TVGS-2018: tư vấn giám sát công trình thuộc dự án “Nâng công suất các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2018”.

Trụ sở Công ty điện lực Gia Lâm.

Gói thầu số 09.TVGS-2018: tư vấn giám sát công trình  thuộc dự án “ Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2018 – đợt 3” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.  Gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Thời gian phát hành HSMT từ 14h44 ngày 7/8/2018 đến 15h ngày 27/8/2108. 

Tại thời điểm đóng thầu gói thầu này, có 3 nhà thầu nộp HSDT gồm  Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng SH Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội. 

Tương tự, tại gói thầu số 10.TVGS-2018: tư vấn giám sát công trình thuộc dự án “Nâng công suất các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2018”, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Thời gian phát hành HSMT từ 13h57 ngày 4/8/2018 đến 14h15 ngày 24/8/2018. 

Tại thời điểm đóng thầu gói thầu này, có 3 nhà thầu nộp HSDT gồm  Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện lực; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng SH Hà Nội và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội. 

Điều bất ngờ, khi đánh giá HSDT (giai đoạn kỹ thuật), chủ đầu tư đã yêu cầu toàn bộ các nhà thầu phải có xác nhận về bảo hiểm xã hội đối với các nhận sự chủ chốt của gói thầu. 

Cụ thể báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu kỹ thuật Gói thầu số 09.TVGS-2018 được Tổ chuyên gia xét thầu trình chủ đầu tư (Điện lực Gia Lâm) phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật ngày 5/9/2018, tất cả 3 nhà thầu đều bị yêu cầu phải cung cấp xác nhận bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động chính thức đối với nhân sự chủ chốt tham gia gói thầu gồm tư vấn trưởng, chủ nhiệm, tư vấn giám sát phần điện, tư vấn giám sát xây dựng, kỹ sư tư vấn giám sát…Kết quả chỉ duy nhất nhà thầu  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội đáp ứng yêu cầu này của chủ đầu tư. 

Tương tự, tại báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu kỹ thuật Gói thầu số 10.TVGS-2018 được Tổ chuyên gia xét thầu trình chủ đầu tư (Điện lực Gia Lâm) phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật ngày 5/9/2018, tất cả 3 nhà thầu đều bị yêu cầu phải cung cấp xác nhận bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động chính thức đối với nhân sự chủ chốt tham gia gói thầu gồm tư vấn trưởng, chủ nhiệm, tư vấn giám sát phần điện, tư vấn giám sát xây dựng, kỹ sư tư vấn giám sát… 

Kết quả chỉ duy nhất nhà thầu  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội đáp ứng yêu cầu này của chủ đầu tư. 

Đáng chú ý, yêu cầu về xác nhận bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động của nhà thầu đối với nhân sự chủ chốt mà Điện lực Gia lâm yêu cầu các nhà thầu tham gia phải cũng cấp lại chính là tiêu chí đánh giá HSDT được quy định tại HSMT của 02 gói thầu trên. 

Cụ thể, tại tiêu chuẩn đánh giá HSDT quy định tại HSMT 02 gói thầu này đếu yêu cầu nhà thầu phải đang làm việc chính thức cho nhà thầu (không phải là cộng tác viên), có ký hợp đồng lao động dài hạn với nhà thầu (hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn tối thiểu 03 năm, đính kèm bản sao y bản chính của các hợp đồng lao động còn hiệu lực để chứng minh); nhà thầu phải cung cấp bản sao được chứng thực từ bản chính trong vòng 06 tháng gần nhất (hoặc bản chụp và bản gốc để đối chiếu) của giấy xác nhận của đơn vị bảo hiểm xã hội/tài liệu tương đương để chứng minh nhà thầu có đóng bảo hiểm xã hội cho các nhân sự. 

Việc làm này của Điện lực Gia lâm với tư cách là chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2017, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, thì việc lập HSMT không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự của nhà thầu như: yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu

Như vậy, nếu căn cứ Chỉ thị 47 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về pháp luật đấu thầu, toàn bộ kết quả đánh giá HSDT kỹ thuật tại 02 gói thầu của Điện Lực Gia Lâm đều “đi ngược” với quy định pháp luật.

Theo Chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27 tháng 12 năm 2017, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, thì việc lập HSMT không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự của nhà thầu như: yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đang ký hợp đồng với nhà thầu… Thế nhưng Công ty Điện lực Gia Lâm đã đưa các tiêu chí nhân sự chủ chốt vào HSMT như: “Phải đang làm việc chính thức cho nhà thầu (không phải là cộng tác viên), có ký hợp đồng lao động dài hạn với nhà thầu (hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng có thời hạn tối thiểu 03 năm, đính kèm bản sao y bản chính của các hợp đồng lao động còn hiệu lực để chứng minh); nhà thầu phải cung cấp bản sao được chứng thực từ bản chính trong vòng 06 tháng gần nhất (hoặc bản chụp và bản gốc để đối chiếu) của giấy xác nhận của đơn vị bảo hiểm xã hội/tài liệu tương đương để chứng minh nhà thầu có đóng bảo hiểm xã hội cho các nhân sự”. 

 Khoản 12, Điều 4 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 cũng quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Và Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 

Phê duyệt cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội đã đúng luật chưa? 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09.TVGS-2018: tư vấn giám sát công trình nhà thầu trúng là: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội. Giá trúng thầu 237.260.960 VNĐ (theo Quyết định số 2099/QĐ – PC GIALAM ngày 13/9/2018).

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội cũng là nhà thầu trúng Gói thầu số 10.TVGS-2018 tư vấn giám sát công trình với giá trúng thầu: 166.439.143 VNĐ.

Trong quá trình đánh giá HSDT kỹ thuật, ở cả hai gói thầu gồm Gói thầu số 09.TVGS-2018 và Gói thầu số 10.TVGS-2018, nhà thầu công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội chưa nêu rõ được sáng kiến cải tiến. Công ty Điện lực Gia Lâm đã có văn bản làm rõ gửi tới các nhà thầu yêu cầu làm rõ, bổ sung hồ sơ dự thầu để làm căn cứ đánh giá. Tuy nhiên đến thời hạn nộp hồ sơ làm rõ, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội không bổ sung thêm tài liệu để làm rõ theo công văn yêu cầu của Bên mời thầu.

Tại báo cáo đánh giá HSDT kỹ thuật đối với tổ chuyên gia xét thầu của 02 gói thầu trên đều khẳng định không có cơ sở để làm căn cứ đánh giá HSDT nhà thầu công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội nhưng vẫn tiến hành trình chủ đầu tư phê duyệt nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội đạt vòng kỹ thuật? 

Tromg khi, căn cứ khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Dù có những điểm mờ trong quá trình đấu thầu, từ xây dựng tiêu chí trong HSMT đến quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư số 18 Hà Nội vẫn trúng hàng loạt gói thầu của Công ty Điện lực Gia Lâm. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc! 

Cùng chuyên mục

Vì sao Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt?
Ngày 10/06/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 649/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC).

Tin mới

Hướng dẫn cách làm thẻ căn cước online cho trẻ em dưới 6 tuổi
Theo quy định tại Luật Căn cước 2023, trẻ em dưới 6 tuổi không bắt buộc làm thẻ căn cước mà chỉ thực hiện khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để làm thẻ căn cước online cho trẻ em dưới 6 tuổi.