Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Người dân Hải Dương được ra ngoài trong trường hợp nào khi cách ly xã hội toàn tỉnh?
Từ 00h ngày 16/02, tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội trong thời gian 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.