Hotline: 0981 144 100 Email: [email protected]
Nghệ An: Nhà máy xử lý chất thải rắn Ecovi gây ô nhiễm nghiêm trọng sắp được nâng công suất?
Hoạt động không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân sống xung quanh, thế nhưng dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải rắn Ecovi vẫn được xem xét nâng công suất từ 300 tấn/ngày đêm lên 650 tấn/ngày đêm.