Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Khuyến cáo các địa phương phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng
Nông dân tuyệt đối không gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm, rét hại, khi nhiệt độ dưới 15 độ C. Đối với diện tích chưa gieo sạ, gieo mạ, địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, gieo mạ, gieo sạ theo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất và diễn biến của thời tiết; tránh tình trạng để nông dân gieo mạ, gieo sạ tự phát vào thời gian thời tiết rét đậm, rét hại.
Mùa đông năm 2023 sẽ đến muộn?
Mùa đông năm nay cũng được nhận định đến muộn và ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Hơn nữa, chuyên gia nhận định, trong thời kỳ mùa đông năm 2023-2024, rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại xu hướng xảy ra ít.