Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 03/04/2024 15:36 (GMT+7)

Sẽ thu hồi giấy phép lái xe nếu cho người khác mượn

Ngày 31/3/2024, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.

Sẽ thu hồi giấy phép lái xe nếu cho người khác mượn
Ảnh minh họa.

Theo đó, khoản 2, Điều 14, Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 14, Điều 33, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm:

- Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

- Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

- Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình (quy định mới);

- Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện (quy định mới);

- Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký (quy định mới);

- Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (quy định mới).

Theo quy định hiện hành, khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT) quy định việc thu hồi giấy phép giấy xe sẽ áp dụng trong các trường hợp: Tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; Sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả; Sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; Có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT cũng bổ sung khoản 16, Điều 33, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về việc xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi từ ngày 01/6/2024.

Theo đó, giấy phép lái xe bị thu hồi trong trường hợp: Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe; Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện (quy định mới); Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy không có giá trị sử dụng, cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Giấy phép lái xe bị thu hồi do để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình thì sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở GTVT để sát hạch lại.

Giấy phép lái xe bị thu hồi do có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký:

Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp.

Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên 03 tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ;

- Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định;

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy phép lái xe là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe.

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT này có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Cùng chuyên mục

Các trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng như nêu rõ các trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.
Những đơn vị tiếp nhận xử lý thông tin về vi phạm giao thông
Thời gian qua, một số trường hợp người dân cung cấp thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm trên mạng xã hội đã được CSGT ghi nhận, xác minh, xử lý. Vậy, lực lượng Công an có đầu mối tiếp nhận các loại thông tin này để người dân cung cấp trực tiếp không? Hướng dẫn cụ thể thế nào?

Tin mới