Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 02/02/2024 15:05 (GMT+7)

Thanh tra tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai

Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023) và một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai – CIZIDCO.

Ngày 31-1, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023) và một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai – CIZIDCO.

Khu công nghiệp Bắc Chu Lai do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO làm chủ đầu tư.
Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra gồm thanh tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2021 - 2023); việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, công trình, hạng mục công trình do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO được giao làm chủ đầu tư và thanh tra các nội dung khác có liên quan (nếu có)…

Thời hạn thanh tra 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ và thời gian tạm dừng hoạt động thanh tra theo qui định) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tốt với đoàn thanh tra, cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên liên hệ, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời theo yêu cầu.

Được biết, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai - CIZIDCO là chủ đầu tư 3 khu công nghiệp (KCN): KCN Bắc Chu Lai, KCN Tam Thăng và KCN Tam Thăng mở rộng, với tổng diện tích hơn 800ha trong Khu kinh tế mở Chu Lai.

Cùng chuyên mục

Xây dựng Hòa Bình lý giải nguyên nhân lỗ thêm 333 tỷ đồng sau kiểm toán
Sự chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được kiểm toán và số liệu báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tự lập giảm 333 tỷ đồng đã được giải trình chi tiết tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, theo thông cáo phát đi từ đơn vị này ngày 1/4/2024.
Cát Tường Group: Nợ thuế tăng mạnh, hàng tồn kho phình to
Tính đến thời điểm cuối năm 2022, nợ phải trả Cát Tường Group đạt 1.933 tỉ đồng, tăng thêm 679% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý khi Cát tường Group đã phát sinh khoảng 1.436 tỉ đồng nợ vay tài chính, trong khi hồi đầu năm không ghi nhận.

Tin mới