Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi năm nay được giữ ổn định như giai đoạn 2020 - 2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ vẫn giữ ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2024 cũng sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi từ năm 2025.