Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở vùng sâu, vùng xa
Ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng đang thiếu khoảng 400 biên chế so với chỉ tiêu được giao. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, xây dựng nền tảng tri thức vững chắc cho học sinh, ngành Giáo dục Cao Bằng đã đề ra nhiều giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Cả nước thiếu hơn 118 nghìn giáo viên, có thể xem xét điều chỉnh biên chế theo từng vùng miền
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 diễn ra chiều 18/8, thống kê sơ bộ trên cơ sở dữ liệu ngành đến hết năm học 2022 - 2023, tổng số giáo viên Mầm non, Phổ thông là 1.234.124 người (tăng 71.927 người so với năm học 2021-2022, trong đó công lập chiếm 88,57%, ngoài công lập chiếm 11,43%); 100.135 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông (công lập chiếm 90,4%, ngoài công lập chiếm 9,6%).