Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Cần làm gì khi thông tin tiêm chủng Covid-19 bị sai?
Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện hay có hơn 41,4 triệu mũi tiêm bị sai thông tin trên dữ liệu hệ thống tiêm chủng quốc gia dẫn đến không thể cấp hộ chiếu vaccine. Vậy, người dân cần làm gì khi thông tin tiêm chủng Covid-19 bị sai?