Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Công an Hà Nội cảnh báo, phòng ngừa tội phạm cướp tài sản
Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp tài sản, theo lực lượng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Công an cấp cơ sở cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân cũng như các cửa hàng tiện ích, tạp hóa, siêu thị nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.