Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Mức xử phạt của dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân: Xem xét tăng mức xử phạt cho phù hợp với tình hình thực tế
Luật sư kiến nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng luật trên thực tế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, trong thời gian tới dự thảo Nghị định cần xem xét nghiên cứu tăng mức xử phạt cho phù hợp hơn với tình hình thực tế. Ngoài ra, khi căn cứ vào hành vi cụ thể, các cá nhân vi phạm phải có chế tài xử phạt riêng.
Xâm phạm bí mật nhà nước khi cho doanh nghiệp 'gửi' gạo
Khu vực kho dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; trang bị đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hoả hoạn, hư hỏng, mất mát và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến hàng dự trữ quốc gia
Thủ tướng chỉ ra 3 điều doanh nghiệp cần giữ
Kết luận Hội nghị với doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng tất cả doanh nghiệp đang chờ tiếng nói giải quyết nhanh của các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các địa phương. Không được đổ qua, đổ lại làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.