Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ sáu, 22/09/2023 07:15 (GMT+7)

Hệ thống y tế của Hà Nội sẽ xây dựng theo mô hình ba cấp

Theo Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được UBTVQ xem xét, hệ thống y tế Thủ đô sẽ được xây dựng theo mô hình ba cấp (khám chữa bệnh ban đầu; cơ bản và chuyên sâu), phù hợp với quy mô dân số, địa bàn thực hiện.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được UBTVQ xem xét, thảo luận trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023). Tại dự thảo lần này, Điều 27 quy định chi tiết về việc "Phát triển y tế Thủ đô và chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Theo đó, hệ thống y tế Thủ đô sẽ được xây dựng theo mô hình ba cấp (khám chữa bệnh ban đầu; cơ bản và chuyên sâu), phù hợp với quy mô dân số, địa bàn thực hiện. Tập trung phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới.

Hệ thống y tế Thủ đô sẽ được nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, bảo đảm chăm sóc toàn diện sức khỏe nhân dân. Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện công lập và ngoài công lập.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập của TP. Hà Nội được sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong mua sắm, sửa chữa thực hiện theo quy định về mua sắm, sửa chữa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ.

Theo dự thảo luật này, HĐND TP. Hà Nội sẽ quy định về: Chế độ tài chính, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình; Mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện; việc thanh toán dịch vụ y tế từ nguồn ngân sách địa phương của TP. Hà Nội, quỹ BHYT và nguồn thu từ người sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện;

Biện pháp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài, cập nhật, chuyển giao công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực y dược, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, y tế công cộng cho cơ sở y tế công lập của Hà Nội.

Trên cơ sở nguồn kinh phí BHYT được phân bổ, HĐND TP. Hà Nội quyết định việc sử dụng kinh phí BHYT để phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, chi trả dịch vụ cấp cứu ngoại viện, khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người cao tuổi trên địa bàn.

Về vấn đề này, UBND TP. Hà Nội quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại, cơ sở nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực y tế trên địa bàn;

Lộ trình phát triển và quy định về tổ chức, hoạt động của hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn Thủ đô; trong đó hệ thống cấp cứu ngoại viện gồm Bệnh viện 115, Trung tâm điều phối cấp cứu, Trung tâm đào tạo cấp cứu và mạng lưới cấp cứu; trạm cấp cứu của 115 và các tổ cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện đóng trên địa bàn;

Danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế và lộ trình thực hiện khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình đối với khám bệnh, chữa bệnh, việc phân tuyến, chuyển tuyến phù hợp với sự phát triển của hệ thống y tế; Phân cấp, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội./.

Cùng chuyên mục

Tin mới