Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Việt Nam và Israel hoàn tất đàm phán FTA
Ngày 2/4, Việt Nam và Israel đã ra tuyên bố về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) sau 7 năm với 12 phiên đàm phán, tạo tiền đề để có thể ký kết hiệp định ngay trong năm nay.