Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Mỹ và Trung Quốc ra tuyên bố chung về hợp tác khí hậu
Mỹ và Trung Quốc sẽ lập một nhóm làm việc về khí hậu, tập trung vào chuyển đổi năng lượng, giảm khí methane, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tăng hiệu quả khai thác các nguồn tài nguyên, phát triển các thành phố phát thải ít carbon và chống nạn phá rừng.