Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Bình Dương: Quy định mới về phân lô, bán nền
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký Quyết định quy định về các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn.