Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Những điều cần lưu ý khi vay ngân hàng từ ngày 01/9/2023
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi nhiều quy định Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023. Trong đó, có nhiều quy định được sửa đổi điều chỉnh đến hoạt động cho vay của ngân hàng cũng như tác động đến việc vay ngân hàng của cá nhân, tổ chức. 
Ngân hàng có thể từ chối thực hiện giao dịch nếu nghi ngờ tài khoản lừa đảo
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán, góp phần ngăn ngừa, hạn chế việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.
Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng từ hôm nay
Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Trong đó, nghị định quy định rõ về trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng.