Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Chủ nhật, 18/02/2024 13:47 (GMT+7)

Đã có 140.000 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, đến nay hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp nhận 140.000 hồ sơ, tiết kiệm cho người dân và xã hội hơn 70 tỉ đồng.

Đã có 140.000 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải, đến nay, hệ thống cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tiếp nhận 140.000 hồ sơ, trung bình ngày nhận 1.000 hồ sơ, cá biệt có ngày đã tiếp nhận thành công 1.500 hồ sơ. Trong năm qua, nhờ đổi giấy phép lái xe trực tuyến đã tiết kiệm cho người dân và xã hội hơn 70 tỉ đồng.

Về nhiệm vụ năm 2024, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu tiết kiệm khoảng 140 tỉ đồng. Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục triển khai việc nộp phạt vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông trên ứng dụng VneID đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát Giao thông để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ xác thực, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch triển khai giải pháp ứng dụng Căn cước công dân trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe toàn trình từ đăng ký học, theo dõi quá trình học đến lúc thi cấp bằng bảo đảm định danh chính xác công dân.

Ngoài ra, đối với giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp, để giảm bớt việc công dân phải xếp hàng hoặc chờ đợi làm thủ tục, một số Sở Giao thông Vận tải đã chủ động mở thêm điểm tiếp nhận giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại địa phương...

Cùng chuyên mục

Quy định mới về trạm dừng nghỉ đường bộ
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Trong đó, có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ.
Trường hợp không được cải tạo xe cơ giới
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, Thông tư 43/2023/TT-BGTVT đã quy định rõ các trường hợp xe cơ giới không được cải tạo, do đó, chủ xe cần nắm được để tránh bị xử phạt hoặc trượt kiểm định.

Tin mới