Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Trường hợp giao đất không thông qua đấu giá
Giao đất không thông qua đấu giá là việc người sử dụng đất gửi đơn xin giao đất, cho thuê đất đến UBND cấp huyện, tỉnh; căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu sử dụng đất, UBND cấp có thẩm quyền sẽ quyết định giao, cho thuê đất. Vậy, trong trường hợp nào thì được phép giao đất không thông qua đấu giá?