Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ tư, 20/09/2023 16:01 (GMT+7)

Đề xuất bỏ Cục quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo đề xuất cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh sẽ không còn Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sẽ không còn Cục quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Ảnh 1.
Trụ sở Tổng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Dự thảo quy định các tổ chức Quản lý thị trường ở địa phương, trong đó, Cục Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính cấp tỉnh (Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Còn theo Quyết định 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018, Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy, theo đề xuất mới Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh sẽ không còn Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Dự thảo, thay vì 6 cơ quan như trước đây, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường Trung ương sẽ bổ sung thêm Tạp chí Quản lý thị trường là đơn vị sự nghiệp.

Các tổ chức Quản lý thị trường tại Trung ương theo dự thảo gồm: Văn phòng Tổng cục; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Chính sách - Pháp chế; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường và Tổ chức sự nghiệp: Tạp chí Quản lý thị trường.

Trong đó, Văn phòng Tổng cục và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường được tổ chức 4 phòng. Văn phòng Tổng cục, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường và Tạp chí Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đối với các Cục Quản lý cấp tỉnh, dự thảo đề xuất cơ cấu được tổ chức sẽ không quá 3 phòng.

Các Đội Quản lý thị trường cấp huyện, trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh sẽ bao gồm Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành và Đội Quản lý thị trường cơ động. Đội Quản lý thị trường cấp huyện không tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Việc thành lập phòng thuộc Văn phòng Tổng cục, Cục Nghiệp vụ quản lý thị trương và phòng thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thuộc Tổng cục Quản lý thị trường phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Số lượng phòng và Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh phù hợp với quy mô, đối tượng quản lý, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và tinh gọn bộ máy, không làm phát sinh đầu mối bên trong tổ chức Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh./.

Cùng chuyên mục

Tin mới