Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Cả nước chỉ còn 10 xã, phường vùng đỏ
Cập nhật cấp độ dịch mới nhất của Bộ Y tế cho biết, trong số 10.604 xã phường cả nước, có 95,5% được xếp nhóm vùng xanh (nguy cơ thấp) và vùng vàng (nguy cơ trung bình). Hiện cả nước chỉ còn 10 xã phường (dưới 0,1%) là vùng đỏ (nguy cơ cao).