Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Tăng lương giáo viên dạy nghề
Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Điều 14 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định về xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
Nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực từ hôm nay
Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022; Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân; Xóa bỏ hóa đơn giấy, chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử;… là hàng loạt chính sách pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2022.