Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất không nên tăng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội lên mức 27% mà giảm xuống còn 20% do lo ngại mức đóng cao hơn sẽ làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.