Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Cà Mau: Linh động trong việc test nhanh Covid-19
Ngày 25/8, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 4805/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã cung cấp test nhanh đến người dân có nhu cầu. Điều này đã giúp cho địa phương kịp thời thực hiện việc test nhanh, bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng.