Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Có nên tiêm chủng đợt bốn?
Do làn sóng Omicron kể từ giữa tháng hai, Stiko đã tư vấn cho một số nhóm nhất định cần tiêm bổ sung lần bốn, đó là những người trên 70 tuổi, cư dân ở các cơ sở chăm sóc và những người bị suy giảm miễn dịch từ 5 tuổi…