Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Ánh sáng từ Trung tâm Trường An
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Trường An là đơn vị trực thuộc hội Sở Giáo dục tỉnh Phú Thọ, với chức năng nhiệm vụ chính là phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật trí tuệ, chậm nói, tăng động, tự kỷ theo mô hình chuyên biệt.