Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Đẩy mạnh hơn nữa tiêm vaccine cho trẻ em, học sinh
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm vaccine để hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh.