Hotline: 0981 144 100 Email: [email protected]
Đất đai là do Nhà nước quản lý
Vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến phản ánh về việc quyền sở hữu đất đai, giấy tờ mà người dân có trong tay về phần đất mà mình sử dụng là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, có thời hạn sử dụng hẳn hoi, chứ không phải là Giấy chứng nhận Quyền sở hữu đất.