Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Đề xuất phương án giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Dù lựa chọn phương án giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào đều phải có giải pháp để giữ người lao động ở lại thị trường lao động, đó mới là giải pháp căn cơ, lâu dài. Nhấn mạnh trên được Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đưa ra trong Báo cáo một số vấn đề lớn trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Đề xuất mức đóng BHXH tai nạn lao động tự nguyện
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Trong đó, đề xuất mức đóng BHXH tai nạn lao động tự nguyện bằng 2% lương tối thiểu vùng IV.
Khoản thu nhập nào phải tính đóng BHXH?
Nhiều doanh nghiệp đang tồn tại 03 loại thu nhập, trong đó tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là mức thấp nhất. Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có phản hồi về một số nội dung trong hợp đồng lao động liên quan đến phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được dùng để tính đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
Đề xuất người đóng BHXH từ năm 2025 không được rút một lần
Mới đây, Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Một trong các điểm mới của dự thảo Luật lần này so với các dự thảo trước đó là đề xuất phương án người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 2025 không được rút BHXH một lần.