Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Hà Nội đề xuất hai vị trí xây dựng sân bay thứ 2
UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.