Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Australia sẽ thành lập 9 Đặc khu Phát thải ròng bằng 0
Theo Hiệp hội Thăm dò và sản xuất dầu mỏ Australia (APPEA), Australia sẽ thành lập 9 Đặc khu Phát thải ròng bằng 0 nhằm bố trí hoạt động sản xuất khí đốt, năng lượng tái tạo và hydro cùng với sản xuất công nghiệp, tinh luyện và các ngành công nghiệp mới.